O kompaktorach

Kompaktor jest maszyną przeznaczoną do rozściełania (rozgarniania) oraz rozdrabniania i zagęszczania podłoża wysypisk sanitarnych (składowisk odpadów). Podłoże utwardzone przez kompaktor uzyskuje nośność umożliwiającą swobodny przejazd maszyny kołowej o dużej masie np. pojazdu dostarczającego odpady. 

    Zagęszczanie jest najlepszym sposobem zmniejszania objętości odpadów, poprzez likwidacje zbędnego miejsca między cząstkami śmieci. Przeciętna gęstość odpadów komunalnych wynosi 350 kg/m3 a po zagęszczeniu kompaktorem poprzez 3 do 5 przejazdów, gęstość podłoża na wysypisku wynosi około 1200 kg/m3 do 2500 kg/m3 (przy dużej ilości gruzu). Takie zagęszczenie eliminuje konieczność codziennego pokrywania śmieci warstwą przesypową i jednocześnie ogranicza wytwarzanie gazów biologicznych.
Rola zagęszczania jest szczególnie ważna ze względu na trudności w pozyskiwaniu nowych lokalizacji składowisk, co zmusza bardziej racjonalne wykorzystywać zarówno istniejące wysypiska, jak i nowo pozyskiwane.

    Podstawowym parametrem użytkowym kompaktorów jest nacisk na podłoże. Realizowany jest on poprzez stalowe walce jezdne z rozmieszczonymi na powierzchni kolcami lub płytami bieżnikowymi. Kształt ich oraz sposób rozmieszczenia są tak zoptymalizowane, aby zapewnić jak największy nacisk potrzebny do zagęszczenia oraz rozdrobnienia odpadów. Ślady kołków przednich nie pokrywają się ze śladami kołków walców tylnych. 
   
    Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, kompaktory mogą swobodnie pracować na nierównym terenie wysypiska, bez obawy o łatwe przewrócenie maszyny.
   
    Dodatkowe bezpieczeństwo pracy zapewnia montowana praktycznie we wszystkich konstrukcjach, wzmocniona kabina typu ROPS - FOPS, wyposażona w klimatyzację i odpowiednie filtry, izolujące operatora od szkodliwych i agresywnych substancji emitowanych przez wysypisko. Komfort pracy operatora w najnowszych maszynach jest naprawdę wysoki i a praca przyjemna i bezpieczna . 

    Kompaktory mają odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem podwozie - posiadają osłony mostów i instalacji hydraulicznej.
Część producentów kompaktorów opiera swoje konstrukcje na produkowanych przez siebie ładowarkach kołowych.
    Ze względu na masę i gabaryty transport drogowy kompaktorów jest możliwy tylko poprzez wyspecjalizowane w transporcie nadgabarytowym firmy transportowe, zwykle posiadającą odpowiednie zezwolenie (szczególnie przy najwięszych maszynach). Z tego powodu koszt takiego transportu jest bardzo wysoki.
    Producentami kompaktorów są znaczący światowi producenci maszyn budowlanych min. Bomag (D), Caterpillar (USA), Tana (FI), Komatsu (J), Hanomag (D), Kaelble (D), Ljungby Maskin (S), Volvo (S), Al Jon (USA), Stravostroi (CZ), Sinoway (CN) oraz krajowe Huta Stalowa Wola, Fadroma.

    Czynniki uwzględniane przy wyborze kompaktora na składowisko odpadów: